Phát biểu nào sau đây là sai?

A.

Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.

B.

Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ.

C.

Ở nhiệt độ thường, tất cả kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.

D.

Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ở nhiệt độ thường, tất cả kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...