Phát biểu nào sau đây là sai?

A.

Cường độ dòng điện qua một mạch điện tỉ lệ thuận hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.

B.

Khi nhiệt độ tăng thì điện trở dây dẫn cũng tăng.

C.

Cường độ dòng điện là điện lượng đi qua một đơn vị tiết diện thẳng của dây dẫn trong một đơn vị thời gian.

D.

Điện trở của đoạn mạch tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điện trở của đoạn mạch tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...