Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về sự biến đổi của các chỉ số sinh thái trong quá trình diễn thế?

A.

sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm.

B.

số lượng loài giảm, nhưng số lượng cá thể của mỗi loài tăng lên.

C.

lưới thức ăn trở nên phức tạp, thức ăn mùn bã sinh vật ngày càng quan trọng và quan hệ giữa các loài càng trở nên căng thẳng.

D.

kích thước và tuổi thọ của các loài đều tăng lên, quần xã sử dụng năng lượng ngày một hoàn hảo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

số lượng loài giảm, nhưng số lượng cá thể của mỗi loài tăng lên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...