Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cho các chùm sáng sau: Trắng, đỏ, vàng, tím.

A.

Ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

B.

Chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục.

C.

Mỗi chùm sáng trên đều có một bước sóng xác định.

D.

Ánh sáng tím bị lệch về phía đáy lăng kính nhiều nhất do chiết suất của lăng kính đối với nó là lớn nhất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mỗi chùm sáng trên đều có một bước sóng xác định.

Phát biểu này sai vì trong các chùm sáng đó thì chùm sáng trắng có bước sóng không xác định.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...