Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A.

Các đường mạt sắt của từ phổ cho biết dạng các đường sức từ.

B.

Các đường sức của từ trường đều có thể là các đường cong cách đều nhau.

C.

Nói chung các đường sức điện trường thì không kín, còn các đường sức từ trường là các đường cong kín.

D.

Đường sức từ bao giờ cũng vào cực Nam và ra khỏi cực Bắc của thanh nam châm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các đường sức của từ trường đều có thể là các đường cong cách đều nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...