Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A.

Các đường mạt sắt của từ phổ cho biết dạng các đường sức từ.

B.

Các đường sức của từ trường đều có thể là các đường cong cách đều nhau.

C.

Nói chung các đường sức điện trường thì không kín, còn các đường sức từ trường là các đường cong kín.

D.

Đường sức từ bao giờ cũng vào cực Nam và ra khỏi cực Bắc của thanh nam châm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các đường sức của từ trường đều có thể là các đường cong cách đều nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...