Phát biểu nào sau đây là đúng?

Từ trường bên trong một ống dây hình trụ có dòng điện, có độ lớn tăng lên khi

A.

chiều dài hình trụ tăng lên.

B.

đường kính hình trụ giảm đi.

C.

số vòng dây quấn tăng lên.

D.

cường độ dòng điện giảm đi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Số vòng dây quấn tăng lên.

B = 4π.10-7 n.I ~ n.I ~ .I

B tăng khi N tăng (hoặc I tăng hoặc l giảm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...