Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vectơ cường độ điện trường  do một điện tích điểm Q > 0 gây ra?

A.

Tại mọi điểm luôn hướng về Q.

B.

Tại mọi điểm luôn hướng xa Q.

C.

Tại một điểm xác định trong điện trường, độ lớn E thay đổi theo thời gian nhưng hướng không thay đổi.

D.

Tại mọi điểm  không đổi về độ lớn chỉ thay đổi hướng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...