Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của quang phổ liên tục? Quang phổ liên tục dùng để xác định:

A.

Bước sóng của ánh sáng.

B.

Nhiệt độ của các vật phát sáng do bị nung nóng.

C.

Thành phần cấu tạo của các vật phát sáng.

D.

Công suất của nguồn sáng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhiệt độ của các vật phát sáng do bị nung nóng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...