Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các chuyển động tròn đều?

A.

Khi có cùng bán kính, thì vận tốc dài v tỉ lệ với chu kỳ quay T.

B.

Khi có cùng chu kì quay thì vận tốc góc ω tỉ lệ với bán kính R.

C.

Chu kì T tỉ lệ với vận tốc góc ω.

D.

Tần số f tỉ lệ với vận tốc góc ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tần số f tỉ lệ với vận tốc góc ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...