Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính.

B.

Trong môi trường kiềm, đipetit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.

C.

Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.

D.

Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...