Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Một quả cầu kim loại nhiễm điện dương thì điện thế ở một điểm trên mặt quả cầu lớn hơn điện thế ở tâm quả cầu.

B.

Một quả cầu kim loại nhiễm điện âm thì vectơ cường độ điện trường tại điểm bất kì bên trong quả cầu có chiều hướng về tâm quả cầu.

C.

Vectơ điện trường tại một điểm trên mặt ngoài vật dẫn nhiễm điện có phương vuông góc với mặt vật đó.

D.

Điện thế trên quả cầu kim loại giảm dần từ ngoài mặt vào tâm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...