Phát biểu nào sau đây là chưa chính xác?

A.

Vật nằm cân bằng dưới tác dụng của hai lực thì hai lực này cùng phương, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.

B.

Vật cân bằng dưới tác dụng của hai lực thì: 1 + .

C.

Trọng tâm của bản kim loại hình chữ nhật nằm tại tâm (giao điểm của hai đường chéo) của hình chữ nhật đó.

D.

Vật treo vào dây nằm cân bằng thì dây treo có phương thẳng đứng và đi qua trọng tâm G của vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vật nằm cân bằng dưới tác dụng của hai lực thì hai lực này cùng phương, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...