Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Crom(VI) oxit là oxit bazơ.

B.

Ancol etylic bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

C.

Khi phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hóa thành ion Cr2+.

D.

Crom(III) oxit và crom(II) hiđroxit đều là chất có tính lưỡng tính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Crom(VI) oxit là oxit bazơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...