Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm hoạt động của bão ở nước ta?

A.

Diễn ra ở 160B trở vào.

B.

Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam.

C.

Các cơn bão đều xuất phát ở biển Đông.

D.

Bão nhiều nhất vào tháng VIII.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...