Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Hóa thạch Nêanđectan được tìm thấy đầu tiên ở Pháp vào năm 1868.

B.

Người Crômanhôn có chiều cao khoảng 1.500cm.

C.

Thể tích hộp sọ của người tối cổ Pitêcantrôp vào khoảng 1.700cm3.

D.

Người cổ Homo đã đi thẳng, biết dùng lửa và ăn chín.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Người cổ Homo đã đi thẳng, biết dùng lửa và ăn chín.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...