Phát biểu nào sau đây đúng ? 

A.

Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành.

B.

Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.

C.

Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên.

D.

Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...