Phát biểu nào sau đây chưa đúng ?

A.

Góc tới luôn bằng góc phản xạ.

B.

Tỉ số giữa góc tới với góc khúc xạ luôn không đổi.

C.

Tia sáng đi từ nước ra không khí có góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

D.

Tia khúc xạ, tia phản xạ, tia tới nằm trong cùng mặt phẳng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tỉ số giữa góc tới với góc khúc xạ luôn không đổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Khúc xạ ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...