Phát biểu nào sai khi nói đến bệnh phêninkêtô niệu?

A.

Là bệnh di truyền phân tử.

B.

Là bệnh rối loạn chuyển hóa axit amin phêninalanin thành axit amin tirôzin.

C.

Bị bệnh này có thể mất trí nhớ.

D.

Là loại bệnh không chữa được.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...