Phát biểu nào là sai?

A.

Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn.

B.

Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

C.

Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy.

D.

Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn.

Câu này sai vì nguyên tắc hoạt động của các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...