Phát biểu nào là sai?

A.

Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn.

B.

Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

C.

Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy.

D.

Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn.

Câu này sai vì nguyên tắc hoạt động của các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...