Phát biểu nào dưới đây là đúng:

A.

Quá trình hấp thụ hay bức xạ photon của chân không chính là quá trình truyền sáng.

B.

Vì không có khối lượng nên các photon không ngừng bị tăng tốc trong suốt quá trình chuyển động.

C.

Không tồn tại các photon đứng yên, chỉ có các photon chuyển động với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.

D.

Các photon luôn chuyển động với vận tốc xấp xỉ một nửa vận tốc ánh sáng trong chân không.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Không tồn tại các photon đứng yên, chỉ có các photon chuyển động với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...