Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A.

Propan-2-amin (isoproylamin) là một amin bậc hai.

B.

Tên thông dụng của benzenamin (phenyl amin) là anilin.

C.

Có 4 đồng phân cấu tạo amin có cùng công thức phân tử C3H9N.

D.

Dãy đồng đẳng amin no, đơn chức, mạch hở có công thức CnH2n+3N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Propan-2-amin (isoproylamin) là một amin bậc hai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...