Phát biểu đúng là

(a) Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc ;

(b) Điều kiện cần và đủ để một tứ giác là một hình vuông là nó có hai đường chéo vuông góc ;

(c) Tam giác ABC cân tại đỉnh A khi và chỉ khi hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh AB và AC bằng nhau ;

(d) Hai điều kiện sau đối với một hình bình hành là tương đương:

• Là hình thoi;
• Có hai đường chéo vuông góc với nhau.

A.

(a) và (c)

B.

(b) và (c)

C.

(a) , (c) và (d)

D.

(c) và (d)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(c) và (d)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...