Pháp luật qui định người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm

A. ít nghiêm trong, do cố ý.
B. nghiêm trọng, do cố ý.
C. rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
D. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...