Pháp luật là phương tiện để nhà nước:

A. Quản lý công dân.
B. Quản lý xã hội.
C. Bảo vệ các công dân.
D. Bảo vệ các giai cấp.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...