Pháp luật là phương tiện để nhà nước:

A. Quản lý công dân.
B. Quản lý xã hội.
C. Bảo vệ các công dân.
D. Bảo vệ các giai cấp.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...