Pháp luật do tổ chức nào xây dựng, ban hành, và đảm bảo thực hiện ?

A.

Quốc hội

B.

Bộ chính trị

C.

Văn Phòng chính phủ

D.

Nhà nước

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhà nước

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...