Pháp luật có mấy đặc trưng cơ bản?

A.

Hai

B.

Ba

C.

Bốn

D.

Năm

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ba

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...