Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng là 2813 (kJ) cho mỗi mol glucozơ tạo thành.

6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2;  ΔH = 2813 (kJ)

Trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng 2,09 (J) năng lượng mặt trời, nhưng chỉ 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với 1 ngày nắng (từ 6h đến 17h), diện tích lá xanh là 1 m2 thì lượng glucozơ tổng hợp được là:

A.

248292 gam.

B.

88,26 gam.

C.

21557 gam.

D.

882,6 gam.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...