Phản ứng sau đây của xicloankan (CnH2n) có thể xảy ra với n bằng bao nhiêu?

A.

n = 3.

B.

n = 3; 4.

C.

n = 5.

D.

n bất kì.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

n = 3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...