Phản ứng nào sau đây có thể xảy ra ở cả hai quá trình luyện gang và luyện thép?

A.

FeO + CO  Fe + CO2.

B.

SiO2 + CaO  CaSiO3.

C.

FeO + Mn  Fe + MnO.

D.

S + O2  SO2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

SiO2 + CaO  CaSiO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...