Phản ứng nào không tạo sản phẩm khí

A.

dd Al(NO3)3 + dd Na2S

B.

dd AlCl3 + dd Na2CO3

C.

Al + dd NaOH

D.

dd AlCl3 + dd NaOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...