Phản ứng nào dưới đây không được dùng điều chế hiđro bromua ?

A. PBr3 +H2O.
B. H2 +Br2.
C. Br2 + HI.
D. NaBr (r) + H2SO4 (đ).
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 5: nhóm halogen - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...