Phản ứng hóa học nào sau đây xảy ra trong tháp tiếp xúc của nhà máy sản xuất axit nitric?

A.

4NH3 + 3O2  2N2↑ + 6H2O.

B.

 2NO + O2 2NO2.

C.

4NO2 + O2+ 2H2 4HNO3.

D.

4NH3 + 5O2  4NO↑ + 6H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4NH3 + 5O2  4NO↑ + 6H2O.

Trong sản xuất axit nitric, giai đoạn oxi hóa NH3 (có xúc tác) thành NO và H2O được thực hiện trong tháp tiếp xúc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...