Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra?

A.

Cu + Fe(NO3)3

B.

Cu + NaNO3 + HCl

C.

Zn + CuSO4

D.

Al + H2SO4 (đặc, nguội)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Al + H2SO4 (đặc, nguội)

Vì Al bị thụ động hóa trong HNO3 đặc, nguội.

Cu + 2FeCl3 CuCl2 + 2FeCl2

3Cu + 2 + 8H+ 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...