Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra?

A.

Cu + Fe(NO3)3

B.

Cu + NaNO3 + HCl

C.

Zn + CuSO4

D.

Al + H2SO4 (đặc, nguội)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...