Phản ứng hóa học nào không đúng ?

A. NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) Trac nghiem online - cungthi.vnNaHSO4 + HCl.
B. 2NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) Trac nghiem online - cungthi.vnNa2SO4 + 2HCl.
C. 2NaCl (loãng) + H2SO4 (loãng) Trac nghiem online - cungthi.vnNa2SO4 + 2HCl.
D. H2 + Cl2 Trac nghiem online - cungthi.vn2HCl.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...