Phản ứng giữa các cặp chất nào sau đây không dùng để điều chế muối Fe(II)?

A.

FeO + HCl.

B.

Fe(OH)2 + H2SO4 loãng.

C.

FeCO3 + NaNO3 + HCl.

D.

Fe + Fe2(SO4)3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

FeCO3 + NaNO3 + HCl.

FeO + 2HCl FeCl2 + H2O

Fe(OH)2 + H2SO4 loãng FeSO4 + H2O

3FeCO3 + + 10H+ 3Fe3+ + 3CO2↑ + NO↑ + 5H2O

Fe + Fe2(SO4)3 3FeSO4

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...