Phản ứng giữa C2H5OH và CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng

A.

Trùng ngưng.

B.

Este hóa.

C.

Xà phòng hóa.   

D.

Trùng hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1 

=> sinh ra este => đó là phản ứng este hóa.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...