Phản ứng: Fe + 2FeCl3 3FeCl2 cho thấy:

A.

Sắt kim loại có thể tác dụng được với muối sắt.

B.

Một kim loại có thể tác dụng được với muối clorua của nó.

C.

Fe3+ bị sắt kim loại khử thành Fe2+.

D.

Fe2+ bị sắt kim loại khử thành Fe3+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Fe3+ bị sắt kim loại khử thành Fe2+.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...