Phản ứng điều chế CuSO4 trong công nghiệp là:

A.

Cu + H2SO4 (đặc, t°)

B.

Cu(OH)2 + H2SO4

C.

Cu + O2 + H2SO4 (loãng)

D.

CuO + H2SO4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cu + O2 + H2SO4 (loãng)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...