Phản ứng đặc trưng của các Hidrocacbon có liên kết đôi là:

A.

Phản ứng cộng

B.

Phản ứng cộng và thế

C.

Phản ứng cháy

D.

Phản ứng thế

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phản ứng cộng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...