Phản ứng của benzen với các chất nào sau đây gọi là phản ứng nitro hóa ?

A.

HNO3 đậm đặc

B.

HNO3 đc/H2SO4 đc

C.

HNO3 loãng/H2SO4 đc.

D.

HNO2 đc/H2SO4 đc

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

HNO3 đc/H2SO4 đc

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...