Phản ứng clo hóa metan dưới ánh sáng theo cơ chế nào?

CH+ Cl2  CH3Cl + HCl

A.

Thế ái nhân.

B.

Thế ái electron.

C.

Thế gốc.

D.

Cộng hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thế gốc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...