Phản ứng CH3-CH2-OH + CuO  CH3CHO + Cu + H2O thuộc loại phản ứng gì?

A.

Phản ứng thế.

B.

Phản ứng cộng.

C.

Phản ứng tách.

D.

Không phải là phản ứng thế, phản ứng cộng hay phản ứng tách.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phản ứng tách.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...