Phân tử MX3 có tổng số hạt p, n, e bằng 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Số hạt mang điện trong nguyên tử M ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử X là 8 hạt. Hợp chất MX3 là:

A.

CrCl3.

B.

AlCl3.

C.

FeCl3.

D.

AlBr3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AlCl3.

Theo đề bài ta có:

Z + E + N = 196

Z + E − N = 60

mà Z = E   Z = 64.

Z = ZM + 3ZX  ZM + 3ZX = 64.

Mặt khác: 2ZX − 2ZM = 8  ZX − ZM = 4.

 Hợp chất là AlCl3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...