Phân tử khối trung bình của xenlulozơ trong bông là 1750000 đvC và trong sợi gai là 5900000 đvC. Số mắt xích C6H10O5 gần đúng có trong các sợi trên lần lượt là:

A.

10802 và 36420.

B.

1080 và 3642.

C.

108024 và 364197.

D.

10803 và 36419.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10802 và 36420.

CTPT của xenlulozơ là (C6H10O5)n.

 Trong bông: số mắt xích C6H10O5 ≈ 10802.

Trong sợi gai: số mắt xích C6H10O5 =  ≈ 36420.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...