Phân tử khối trung bình của một loại tinh bột là 1110 000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là ?

A.

6852

B.

8000

C.

9000

D.

7000

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

n=1110000/162=6852

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...