Phân tử khối trung bình của một loại PE bằng 398300. Hệ số polime hóa của loại PE đó là:

A.

14225.

B.

6373.

C.

4737.

D.

2122.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: PE có công thức là img1 với n là hệ số polime hóa

Hướng dẫn giải: PE có công thức là img2 với n là hệ số polime hóa n = 398300 : 28 = 14225.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...