Phân ngành nào sau đây không thuộc công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A.

Dệt may

B.

Dược phẩm

C.

Sành – sứ – thuỷ tinh

D.

Da – giày  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dược phẩm

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...