Phần lớn lãnh thổ trải ra hai bên xích đạo, đó là đặc điểm của

A.

Ma-lai-xi-a.

B.

Phi-lip-pin.

C.

In-đô-nê-xi-a.

D.

Bru-nây.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

In-đô-nê-xi-a.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...